Image Alt

CINSTE LOR! CINSTE EROILOR!

CINSTE LOR! CINSTE EROILOR!

„Neamul este etern prin cultul eroilor. Eroii sunt cei dragi nouă. …Eroii, oameni căzuţi pe câmpurile de luptă de-a lungul istoriei, au luptat pentru apărarea pământului strămoşesc, a fiinţei naţionale, pentru apărarea religiei. Ei şi-au dat viaţa pentru ca noi să fim liberi, ei sunt eroii noştri”. – Nicolae Iorga

Ziua eroilor e o zi de admiraţie şi entuziasm, e zi de respect şi răspundere, e zi de tăcere şi reculegere. Toate generaţiile de eroi s-au avântat în lupte şi au purtat calvarul frontului cu nădejdea că din jertfa lor va înflori în ţară şi în lume dreptatea şi libertatea. S-au dăruit cu nădejdea împlinirii idealului şi a solidarităţii. Au luptat pentru apărarea patriei şi au vărsat sânge pentru viitorul ei.

Eroii au murit cu credinţa în ideal. S-au jertfit pentru ceea ce au iubit şi năzuit. Au iubit libertatea şi au năzuit spre armonie şi înfrăţire. Şi-au făcut datoria faţă de trecut şi au fost prezenţi în faţa răspunderilor faţă de istorie şi posteritate. Simţul datoriei şi responsabilitatea etică, le-a mărit forţa şi rezistenţa în luptă cu toate împilările şi adversităţile vremii. Au fost apostoli ai jertfei şi mucenici ai iubirii integrale. De la ei să deprindem eroismul faptei creatoare, eroismul sincerităţii, eroismul voinţei și al hotărârii, eroismul conştiinţei şi al fraternităţii spirituale.

„Eroii sunt în acelaş timp şi plăsmuitorii, modelul şi într-un înţeles mai larg creatorii a tot ceea ce mulţimile doresc şi visează să realizeze. Eroii sunt lumina care luminează tot întunerecul lumii. Ei ard întocmai ca o făclie naturală strălucind pretutindeni ca un dar al cerului”. (Thomas Carlyle)

Toţi cei ce slujesc unui ideal, trăiesc pentru o credinţă, mărturisesc o convingere, luptă pentru dreptatea poporului şi mor pentru biruinţa adevărului, sunt eroi. Să lupți pentru un crez e sublim. Să aperi pe altul cu viaţa ta şi să speli cu sângele tău ruşinea şi umilinţa patriei e ceva divin. Să rupi lanţul robiei şi să sfarămi cătuşele tiraniei, e faptă de erou. Să pătimeşti pentru libertate şi demnitate; să suferi pentru trecut şi viitor ; să suporţi teroarea şi violenţa dar să stai pe poziţie şi să-ţi pui viaţa în primejdie e încă un act de eroism.

  1. Delavrancea în „Apus de soare’’spune : „Pe oasele eroilor se odihneşte tot pământul Moldovei”. Viaţa şi istoria ţării e asigurată prin moartea eroilor, iar progresul patriei se bazează pe cultul lor.

Amintirea acestor eroi trebuie să ne fie scumpă şi dragă, după cum ne este scumpă şi dragă ţara, pe care ne-au lăsat-o drept moştenire.

De aceea trebuie să datorăm veșnică recunoştinţă tuturor eroilor noştri, care şi-au vărsat în toate timpurile sângele pentru neamul şi ţara noastră.

 

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: ÎnchisFiliala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente