Image Alt

REGULAMENT

REGULAMENT  de utilizare a bibliotecii – Condiții de înscriere

Art. 1

Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecțiile și serviciile internet ale bibliotecii este posibil numai pe baza permisului personal de intrare.

Accesul la pianină se face numai pentru deținătorii de permis și numai după completarea buletinului de cerere la Sala de lectură pentru adulți.

Accesul la evenimentele culturale, sociale, de informare publică desfășurate la bibliotecă în organizare proprie sau în parteneriat nu este condiționat de permisul de intrare.

Art. 2

Pentru obţinerea permisului de intrare sunt necesare următoarele documente:

  • Pentru utilizatorii adulţi: buletinul/cartea de identitate/pașaportul.
  • Pentru utilizatorii care se află în întreţinerea părinţilor: cartea de identitate/certificatul de naştere; buletinul/cartea de identitate/pașaportul  unuia dintre părinţi.

Art. 3 

Permisul de intrare nu este transmisibil. Permisul este valabil 5 ani, pentru accesul la serviciile oferite de bibliotecă fiind necesară păstrarea în bune condiţii şi vizarea anuală a acestuia.

Art. 4

Cititorii cu domiciliul stabil în alte localităţi nu au dreptul de a împrumuta publicaţii la domiciliu. Aceştia pot consulta documente din colecţiile bibliotecii la Sala de lectură sau pot fi utilizatori internet.

Art. 5

Accesul la sălile de lectură/împrumut este posibil numai după completarea fişei-contract, pe baza documentelor menţionate la Art. 3, în funcţie de serviciul solicitat.

Art. 6 

Utilizatorii beneficiază de serviciile bibliotecii în următoarele condiţii:

(1)  Fiecare cititor are dreptul de a împrumuta la domiciliu 3 publicaţii.

(2)  Termenul de împrumut este de 15 zile. Prelungirea termenului de împrumut se face cu acordul bibliotecarului, în funcţie de gradul de solicitare a publicaţiei şi de regimul de rezervare a acesteia, înainte de expirarea termenului de împrumut, pentru încă 15 zile.

(3)  Pentru publicaţiile cu un grad mare de solicitare, bibliotecarul fixează termenul de restituire, pe care cititorul trebuie să îl respecte. Depăşirea datei de restituire fixate este considerată întârziere şi este sancţionată prin suspendarea temporară până la suspendarea definitivă a dreptului de împrumut.

(4) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat. (Legea bibliotecilor, republicată, art. 67 (2, actualizată)).

(5) În sălile de împrumut cititorul are acces liber la raft. Publicaţiile din depozite vor fi solicitate bibliotecarului de serviciu/mânuitorului de carte, după consultarea sistemului de cataloage al bibliotecii.

(6)  Cititorii pot rezerva publicaţii pentru împrumut la domiciliu și consultare la sala de lectură. Pentru publicaţii cu grad ridicat de solicitare se va respecta ora programată de bibliotecar, întârzierile conducând la pierderea rezervării.

(7)  Accesul utilizatorilor în depozitele de carte se face în mod excepţional, cu asistenţa  bibliotecarului de serviciu.

(8)  La împrumutul publicaţiilor, cititorii au obligaţia de a verifica starea acestora şi de a semnala bibliotecarului eventualele nereguli. La restituire, răspund de integritatea acestora.

(9) Publicaţiile (cărți, publicații periodice, colecții speciale) solicitate spre consultare la sala de lectură sunt puse la dispoziţia cititorilor după  completarea buletinului de cerere, în urma consultării sistemului de cataloage al bibliotecii.

(10) Cititorii beneficiază, în condiţiile legii, de servicii de împrumut interbibliotecar. Tarifele de expediere a tuturor documentelor de bibliotecă destinate schimbului și împrumutului interbibliotecar intern și internațional de publicații sunt suportate de utizatori.

(11) În sălile de lectură se păstrează liniştea, locul în sală indicat de bibliotecarul de serviciu şi atitudinea necesară studiului şi lecturii.

(12) La accesul în săli, cititorii îşi vor lăsa hainele groase şi eventualele bagaje la garderobă.

(13) Accesul la internet este oferit de Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” în condiţii de gratuitate, 1 oră/zi/persoană, în oricare dintre sălile în care este pus la dispoziție acest serviciu;

(14) Utilizatorii beneficiază de asistenţă de specialitate pentru iniţiere în utilizarea calculatorului/ acces și navigare internet;

(15) Este interzisă utilizarea dispozitivelor de stocare externe: CD-uri, DVD-uri, dischete, stick-uri USB, carduri, hard diskuri personale etc;

(16) Este recomandat ca la selectarea site-urilor, utilizatorii să aibă în vedere menţinerea scopului informativ şi formativ al serviciilor oferite de bibliotecă;

(17) Este interzisă intervenţia utilizatorilor în configurarea calculatoarelor şi a internetului;

(18) Utilizarea serviciilor oferite de sălile internet se face respectând condiţiile de studiu, cu atitudinea necesară într-o instituţie publică de cultură;

(19) Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine sancţionarea conform uzanţelor (reducerea timpului de acces, suspendarea temporară a dreptului de acces la acest serviciu etc.), până la retragerea permisului de intrare.

Regulament ludotecă:

– Spaţiul ludotecii este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani.

– Copiii care utilizează ludoteca vor fi însoţiţi obligatoriu de un adult, care îşi asumă responsabilitatea comportamentului lor în incinta ludotecii.

– În interiorul ludotecii nu sunt admise: comportamentul violent, atitudinile agresive, limbajul neadecvat, accesul cu mâncare, băutură, gumă de mestecat, obiecte dure sau ascuţite.

– Vă rugăm să utilizaţi mobilierul, cărţile, jocurile şi jucăriile conform scopului lor.

– Deteriorarea mobilierului, jucăriilor sau a aparaturii din incinta ludotecii este interzisă.

– Vă rugăm să nu vă lăsaţi obiectele de valoare nesupravegheate.

– Bibliotecarul supraveghetor al ludotecii nu-şi asumă responsabilitatea pentru eventualele evenimente nedorite.

– Accesul în ludotecă se face fără încălţămintea de stradă.

– Nivelul de zgomot din ludotecă nu trebuie să deranjeze activitatea desfăşurată în bibliotecă.

Art. 7 

Utilizatorii au posibilitatea de a se informa cu privire la colecţiile bibliotecii din sistemul de cataloage (tradiţional şi informatizat). La consultarea catalogului tradiţional (pe fişe) cititorul nu are voie să intervină în catalog (să scoată/ să marcheze fişe, să scoată vergelele metalice etc.). Pentru informaţii suplimentare se solicită asistenţă de specialitate oricărui bibliotecar.

Art. 8

Biblioteca organizează servicii specializate pentru diferite categorii de persoane cu dizabilități motorii și cu deficiențe de vedere.

Art. 9

Pentru publicaţii pe care utilizatorii nu le-au regăsit în colecţiile bibliotecii şi pentru sugestii de achiziţie, utilizatorii au la dispoziţie Panoul solicitărilor din secțiile de împrumut.

Art. 10

Nelămuririle, nemulţumirile, reclamaţiile şi sugestiile referitoare la serviciile bibliotecii se adresează conducerii bibliotecii.

Art. 11

Utilizatorii bibliotecii au posibilitatea de a participa la proiectele culturale/evenimentele găzduite/organizate de Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” în funcţie de condiţiile de program/spaţiu/acces public impuse de fiecare manifestare în parte.

Art. 12

Circulaţia cititorilor în spaţiile Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”  va respecta condiţiile de securitate şi sistemul de semnalare al clădirii. Accesul fără permisiunea personalului bibliotecii într-un spaţiu destinat în principal altor activităţi decât cele cu publicul atrage după sine sancţionarea conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 13

Deteriorarea  echipamentelor IT sau a mobilierului atrage după sine sancţionarea în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului regulament.

Art. 14

Pentru obţinerea/menţinerea calităţii de cititor/utilizator este obligatorie respectarea prezentului regulament. Nerespectarea prevederilor acestuia implică sancţiuni care pot  ajunge până la retragerea permisului de intrare.

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: Închis Filiala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente