Image Alt

Sală de Internet Adulți

Sala de Internet Adulți, este  dotată cu 15 de calculatoare multimedia de ultimă generație, destinate  adulţilor, Tablă interactivă pentru organizarea eficientă a cursurilor de alfabetizare digitală, scaner și imprimantă.

  • Întreţine şi administrează sistemul integrat de bibliotecă TINREAD, întreţine reţeaua de calculatoare a bibliotecii.
  • Facilitează accesul gratuit la informaţie, conectând utilizatorii la oportunităţi educaţionale, economice sau sociale oferite online, lărgind accesul la resurse informaţionale ce ţin de sănătate şi locuri de muncă, servicii financiare sau de comunicaţii şi dezvoltând noi servicii de bibliotecă (scanare de documente, printare gratuită).
  • Pune la dispoziţia utilizatorilor colecţia multimedia a bibliotecii, care numără aproximativ 1000 de documente pe diverse suporturi informatice: DVD, CD-ROM, CD audio, acestea putând fi vizionate individual pe calculator sau în grup, prin proiecţie.
  • Dispune, ca întreaga bibliotecă, de reţea wireless, astfel că oricine se poate conecta cu telefonul sau laptop-ul personal şi poate accesa internet-ul gratuit în sediul bibliotecii.
  • Oferă cursuri gratuite de alfabetizare digitală pentru, adulţi – Proiectul „NAVIGATOR 50+”.
  • Personalul specializat stă la dispoziţia publicului pentru a rezolva prompt orice solicitări de natură informaţională, ajutând şi îndrumând utilizatorii să acceseze site-urile căutate, contribuind, în acest fel, la învăţarea pe tot parcursul vieţii.
  • Oferă ajutor de specialitate personalului din celelalte compartimente ale bibliotecii.
  • Promovează biblioteca şi activităţile acesteia în mediul online, întreţine pagina de facebook a bibliotecii.
  • Eliberează şi vizează permisele de intrare în bibliotecă, completează şi actualizează baza de date a utilizatorilor în programul integrat de bibliotecă TINREAD.
  • Introduce Hotărârile Consiliului Local Oneşti, articole și alte publicații în format digital în programul informatizat de bibliotecă TINREAD, oferind utilizatorilor posibilitatea să aibă acces mai uşor la informaţie, să regăsească şi să vizualizeze full text documente de interes local.

Gîșfan Olivera-Lidaoperator date, sala Internet Adulți

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: ÎnchisFiliala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente