Image Alt

Secții

Secția împrumut adulți

 • Dispune de un spaţiu generos, unde, într-un ambient plăcut, se înscriu anual aproximativ 500 de utilizatori noi şi se împrumută în jur de 13000 de volume.
 • Pune la dispoziţia utilizatorilor un fond de carte de aproximativ 65.000 de volume, din care 30% cu acces liber la raft, restul aflându-se în cele două depozite.
 • Oferă utilizatorilor servicii de rezervare a publicaţiilor şi împrumut interbibliotecar.
 • Organizează expoziţii tematice de carte inspirate din calendarul anual al aniversărilor culturale sau prezentând noutăţile editoriale achiziţionate recent, oferind opţiuni diverse de lectură. Dorind să vină în întâmpinarea cititorilor săi, secţia pune la dispoziţie un panou special amenajat, unde cititorii îşi pot face cunoscute propriile propuneri de achiziţie, de care se ţine seama la întocmirea listelor de necesităţi.
 • Tot în această secţie se primesc cărţile donate bibliotecii. Aici se face selecţia volumelor care vor completa colecţiile existente. Titlurile de care biblioteca nu are nevoie sunt oferite altor biblioteci sau sunt puse la dispoziţia publicului larg, în cadrul evenimentului „Librăria de criză”.

Secţia împrumut copii

 • Înscrie anual aproximativ 400 de cititori şi împrumută peste 6000 de volume.
 • Pune la dispoziţie un fond de carte de 20000 volume în limba română şi în alte limbi, 50% cu acces  liber la raft.
 • Înscrierea şi împrumutul publicaţiilor se face informatizat, părăsindu-se, cu timpul, sistemul tradiţional.
 • Inițiază un număr mare de activităţi care să apropie cât mai mult cartea de inima copiilor, să-i familiarizeze pe copii cu activităţile cultural artistice, să stabilească relaţii de prietenie şi colaborare.
 • Derulează parteneriate cu instituţiile de învăţământ din zonă şi dezvoltă proiecte menite să promoveze cartea: „Lumina cărţii, bucuria vieţii”, „Dacă n-ar fi nu s-ar povesti”, „Biblioteca – alegerea potrivită”, „Cartea, prietena mea”, „Cuvânt, sunet, culoare”, „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”, „Între cărţi, printre prieteni”, „Să zburăm pe aripi de poveste”, „Cartea – comoara înţelepciunii”, „Biblioteca – o lume a poveştilor”, „Scrisoare vs E-mail” şi lista ar putea continua.
 • Organizează anual un concurs de lectură, aflat deja la a XII-a ediţie, care a adunat zeci de premianţi.

Sala de lectură pentru adulţi:

 • Destinată cititorului şi studiului individual, sala de lectură pentru adulţi pune la dispoziţie utilizatorilor un bogat fond de carte de aproximativ 65000 de publicaţii din toate domeniile.
 • Oferă condiţii deosebite de consultare a colecţiilor, dispunând de 60 de locuri pentru studiu, de 24 de locuri pentru lectura publicaţiilor periodice, acces gratuit la reţeaua wireless. Accesul în sală este gratuit şi se face pe baza permisului de intrare obţinut la înscriere.
 • Fondul de referinţă include numeroase dicţionare, lexicoane, enciclopedii în limba română şi în limbi străine, utilizate pentru informarea şi documentarea utilizatorilor.
 • Fondul special de publicaţii al bibliotecii (Colecţia Rosetti, Colecţia „Cosânzeana”, Colecţia „Dr. Dorin Speranţia”, Pinacoteca, Colecţia de carte de la sfârşitul secolului al XX-lea, Colecţia de fotografii, Cărţi poştale, Ex-libris, Efemeride Localia etc), are o valoare deosebită, sala de lectură reprezentând singurul loc în care aceste documente sunt accesibile publicului larg, în special comunităţii locale.
 • Peste 220 de titluri din colecţia de publicaţii periodice din diverse domenii sunt puse la dispoziţie pentru utilizatori, în anul 2018 secţia beneficiind de 25 de abonamente.
 • Vine în sprijinul utilizatorului (cadre didactice, cercetători, elevi, studenţi sau alte categorii) prin serviciul de împrumut interbibliotecar, care oferă posibilitatea consultării de publicaţii care fac parte din colecţiile altor biblioteci.
 • Pune la dispoziţia persoanelor cu deficienţe de vedere 200 de cărţi audio în format Daisy, care pot fi „citite” cu ajutorul unor aparate speciale (Victor Reader), pe care biblioteca le împrumută gratuit la domiciliu.
 • Achiziţia riguroasă din toate domeniile a conferit fondului sălii de lectură un vast caracter enciclopedic.

Sala de lectură pentru copii:

 • Este o secţie creată în 2001, odată cu inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”, pentru a veni în sprijinul elevilor, cadrelor didactice şi intereselor de studiu ale cititorilor şcolari, punând la dispoziţia acestora 20 de locuri.
 • Pune la dispoziţia cititorilor un fond de aproximativ 7000 de documente din diferite domenii (cărţi, materiale audio-video, documente electronice), lucrările de referinţă şi publicaţiile din bibliografia şcolară aflându-se în acces liber la raft.
 • Eficienţa sălii nou inaugurate este dovedită prin înscrierea şi reînscrierea anuală a celor aproximativ 500 de utilizatori.
 • Oferă asistenţă în pregătirea temelor şi referatelor, în cadrul programelor realizate de bibliotecă în colaborare cu colectivele didactice din instituţiile şcolare oneştene.
 • Oferă informaţii şi servicii de iniţiere a celor mici cu tehnicile de muncă intelectuală.
 • Desfăşoară activităţi culturale specifice copiilor, organizate în colaborare cu Sala de Împrumut pentru Copii, cu instituţiile şcolare şi preşcolare din zonă.
 • Organizeză bilunar expoziţii de carte din literatura pentru copii română şi universală.
 • Desfăşoară cu succes concursul „Lecţii la bibliotecă”, destinat utilizatorilor fideli care utilizează serviciile secţiei pentru studiul individual şi pregătirea zilnică a temelor.

Compartimentul Informatizare:

Biblioteca dispune de  4 săli de internet, dintre care una la Filiala „Cosânzeana”,  dotate cu 46 de calculatoare, destinate atât adulţilor, cât şi copiilor.

 • Întreţine şi administrează sistemul integrat de bibliotecă TINREAD, întreţine reţeaua de calculatoare a bibliotecii.
 • Facilitează accesul gratuit la informaţie, conectând utilizatorii la oportunităţi educaţionale, economice sau sociale oferite online, lărgind accesul la resurse informaţionale ce ţin de sănătate şi locuri de muncă, servicii financiare sau de comunicaţii şi dezvoltând noi servicii de bibliotecă (scanare de documente, printare gratuită).
 • Pune la dispoziţia utilizatorilor colecţia multimedia a bibliotecii, care numără aproximativ 1000 de documente pe diverse suporturi informatice: DVD, CD-ROM, CD audio, acestea putând fi vizionate individual pe calculator sau în grup, prin proiecţie.
 • Dispune, ca întreaga bibliotecă, de reţea wireless, astfel că oricine se poate conecta cu telefonul sau laptop-ul personal şi poate accesa internet-ul gratuit în sediul bibliotecii.
 • Oferă cursuri gratuite de iniţiere în tainele calculatorului pentru toate categoriile de vârstă, adulţi – Proiectul NAVIGATOR 50+” şi copii – ateliere educative şi recreative desfăşurate pe tot parcursul anului şi în vacanţă.
 • Personalul specializat stă la dispoziţia publicului pentru a rezolva prompt orice solicitări de natură informaţională, ajutând şi îndrumând utilizatorii să acceseze site-urile căutate, contribuind, în acest fel, la învăţarea pe tot parcursul vieţii.
 • Oferă ajutor de specialitate personalului din celelalte compartimente ale bibliotecii.
 • Promovează biblioteca şi activităţile acesteia în mediul online, întreţine pagina de facebook a bibliotecii.
 • Eliberează şi vizează permisele de intrare în bibliotecă, completează şi actualizează baza de date a utilizatorilor în programul integrat de bibliotecă TINREAD.
 • Introduce Hotărârile Consiliului Local Oneşti, articole și alte publicații în format digital în programul informatizat de bibliotecă TINREAD, oferind utilizatorilor posibilitatea să aibă acces mai uşor la informaţie, să regăsească şi să vizualizeze full text documente de interes local.
 • La sala de Internet se organizează și expoziţii temporare pe diverse teme, utilizând documentele deţinute în colecţia de documente multimedia.

Ludoteca „Tărâmul de joacă şi lectură”:

 • Ideea de a organiza o ludotecă a pornit din dorinţa de a facilita preşcolarilor accesul la lectură într-un spaţiu de poveste. Ne dorim ca ei să participe la diverse activităţi educaţionale şi de cunoaştere menite să le stimuleze creativitatea, încrederea în sine, inventivitatea, dar şi să încurajăm interacţiunea şi socializarea la nivelul vârstei mici.
 • Proiectul ludotecii a fost posibil graţie sprijinului financiar a unei societăţi comerciale din Oneşti, care a sponsorizat „Tărâmul de joacă şi lectură” cu mobilier pentru joacă.
 • O mulţime de cărţi de poveşti, de colorat, pop-up, 3D, 4D îi aşteaptă pe cei mici, pe lângă activităţi educaţionale şi creative, de relaxare şi divertisment, ateliere de colorat, de teatru, spectacole-lectură.
 • Toate zânele bune şi-au unit magia şi îi aşteaptă pe pitici, alături de părinţi şi bunici, într-un decor desprins din cărţile copilăriei, unde îi invităm să descopere, să înveţe, să citească, să se distreze!

REGULAMENT LUDOTECA  „TĂRÂMUL  DE  JOACĂ  ŞI  LECTURĂ”

 Dragi părinţi, pentru siguranţa celor mici, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele instrucţiuni:

 • Spaţiul ludotecii este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani.
 • Copiii vor fi însoţiţi obligatoriu de un adult, care are îşi asumă responsabilitatea comportamentului lor în incinta ludotecii.
 • În interiorul ludotecii nu sunt admise: comportamentul violent, atitudinile agresive, limbajul neadecvat, accesul cu mâncare, băutură, gumă de mestecat, obiecte dure sau ascuţite.
 • Vă rugăm să utilizaţi mobilierul, cărţile, jocurile şi jucăriile conform scopului lor.
 • Deteriorarea mobilierului, jucăriilor sau a aparaturii din incinta ludotecii este interzisă..
 • Vă rugăm să nu vă lăsaţi obiectele de valoare nesupravegheate.
 • Bibliotecarul supraveghetor nu-şi asumă responsabilitatea pentru eventualele evenimente nedorite
 • Accesul în ludotecă se face fără încălţămintea de stradă.
 • Nivelul de zgomot din ludotecă nu trebuie să deranjeze activitatea desfăşurată în bibliotecă.

Spațiu multifunctional

Aulă

Filiala „Cosânzeana”

 • Este situată în Bulevardul Republicii nr. 43, corp B, la parterul Şcolii Gimnaziale „George Călinescu”.
 • Beneficiază de spaţiu şi dotări moderne ce răspund cerinţelor de informare, documentare, preferinţelor pentru lectură şi de petrecere a timpului liber ale locuitorilor din zona de jos a oraşului, în care aceasta este amplasată.
 • Având caracter enciclopedic, ea se adresează tuturor categoriilor de vârstă, de la preşcolari la vârstnici.
 • Dispune de un fond de aproximativ 40000 de documente (monografii, publicaţii periodice, dicţionare, antologii, culegeri, materiale audio-video etc.);
 • Înscrie anual peste 600 de cititori şi pune la dispoziţia utilizatorilor aproximativ 20500 publicaţii.
 • Publicaţiile periodice la care este abonată sunt „Formula As” şi „Taifasuri”.
 • Pune la dispoziţia cititorilor o sală de împrumut cu acces liber la raft, o sală de lectură cu o capacitate de 30 locuri, o sală de internet cu 15 locuri, o sală de conferinţe cu 80 de locuri, o sală de proiecte culturale, răspunzând cerinţelor de informare bibliografică şi documentare, preferinţelor pentru lectură, dar şi altor preocupări de timp libe
 • Dispune de reţea de internet wireless.
 • Atât personalul, cât şi voluntarii, oferă elevilor asistenţă în pregătirea temelor, urmărindu-se îmbunătăţirea situaţiei şcolare, ridicarea gradului de încredere în propriile forţe, stimularea interesului pentru lectură şi însuşirea de noi cunoştinţe.
 • Sala de Internet destinată copiilor şi adulţilor dispune de 6 calculatoare dotate cu căşti şi cameră Web, dobândite prin Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”.
 • Utilizatorii beneficiază gratuit de servicii informatice: scanări, printări de documente, videoproiecţii şi cursuri de iniţiere în tainele calculatorului pentru toate categoriile de vârstă.
 • Desfăşoară proiecte cultural-educative în colaborare cu unităţile şcolare din zonă: ,,Cartea – un prieten de nădejde” (Şcoala Gimnazială nr. 1), ,,Anotimpuri literare” (Şcoala Gimnazială ,,George Călinescu” şi Şcoala Gimnazială nr. 1), ,,Fantezie şi culoare în Universul Copilăriei” (Şcoala Gimnazială ,,George Călinescu”, Şcoala Gimnazială Bogdăneşti, Şcoala Gimnazială ,,Ghiţă Mocanu”), ,,Biblioteca – prietena copiilor” (Grădiniţa cu Program normal nr. 11), ,,9 Mai” (Şcoala Gimnazială ,,George Călinescu”, Colegiul Sportiv ,,Nadia Comăneci”, Şcoala Gimnazială Coţofăneşti) etc.

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: Închis Filiala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente