Image Alt

Istoric

MUZEUL MUNICIPAL DE ISTORIE ONEȘTI

 

SCURT  ISTORIC

              Muzeul Municipal de Istorie Onești, își are începuturile în perioada primei conflagrații mondiale, când locuitorul Gheorghe Sandu, din satul Tisești, astăzi cartier al orașului Târgu Ocna, descoperă, în primăvara anului 1927, în punctul numit Podei, așezarea aparținând fazei B 2 din evoluția culturii Cucuteni.

           Pe suportul acestor descoperiri, dr. Iacob Iacobovici (1879-1959), fost director al Spitalului Militar din Târgu Ocna, în perioada Primului Război Mondial, personalitate marcantă a medicinii românești, ce își petrecea vacanțele de vară în urbea de la poalele Muntelui Măgura, împreună cu arheologul Martin Roska, înființează Muzeul Local de Arheologie și Numismatică, cu un patrimoniu estimat la aproximativ 2700 de piese. Muzeul a funcționat, între anii 1933-1944, în localul Școlii elementare nr. 1 de băieți ”Grigore Ghica”.

         În efervescența mișcărilor economice, sociale și ideologice ce au urmat după actul de la 30 decembrie 1947 – instaurarea Republicii Populare Române  –  a avut loc procesul de înființare a majorității muzeelor românești, astfel încât, în anul 1955, Secția de Cultură a fostei regiuni Bacău, hotărăște reînființarea instituției din Târgu Ocna, sarcina fiind trasată lui Ilie Săvescu, învățător pasionat de arheologie. Cu puținele materiale rămase din vechile colecții și cu cele adunate în condiții extrem de grele, timp de doi ani, instituția este redeschisă, pentru publicul vizitator, în primăvara anului 1957, sub denumirea de Muzeul Raional Târgu Ocna, cu sediul în clădirile nr. 10 și 43 din strada Victoriei, primind gradația IV B din sistemul muzeal, conform adresei nr. 2408, din 11 mai 1957, emisă de fostul Comitet de Stat pentru probleme de muncă și salarii.

           În anul 1958 a fost încadrat, în funcția de director al instituției, Costachi Buzdugan (1932-2011), absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității ”Al.I. Cuza” din Iași,care prin cercetările arheologice întreprinse, în colaborare cu membrii Institutului de Istorie și Arheologie ”A.D. Xenopol” din Iași, la Viișoara – Mastacăn, Bogdănești – Todoscanu și Bogdănești – Podeac, mărește și diversifică patrimoniul instituției.

           Datorită faptului că, în urma hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1653 din anul 1952,  Oneștiul a fost declarat oraș muncitoresc și devenise un puternic centru industrial, și că muzeul, prin natura funcției lui, constituia forma instituțională prin care se puteau vehicula teoriile noii ideologii, la cererea Muzeului Regional din Bacău, prin Decizia nr. 390 a fostului Comitet Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Bacău, în baza Decretului 409 din 1955, art. I, lit. c – transmiterea în folosință a bunurilor statului – începând cu data de 18 aprilie 1961, muzeul este mutat în Onești, pe strada Magistralei, bloc C 4, apartamentele 14 și 15.

           Permanenta creștere a patrimoniului muzeal, a avut drept urmare atribuirea sediului din strada Aleea Parcului nr. 3 bis, clădire construită, în anul 1928, în stil neoclasic, în care instituția a funcționat până în luna aprilie 2008.

          În conformitate cu hotărârea nr. 7, din 24 ianuarie 1984, a fostului Consiliu Popular al județului Bacău, Muzeul de Istorie din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej – denumire sub care este cunoscută localitatea, în mod oficial, în perioada martie 1965 – decembrie 1989 – devine secție a Complexului Muzeal Județean Bacău, iar din 1992 a Muzeului Județean de Istorie ”Iulian Antonescu” din Bacău, în cadrul căruia a funcționat până în anul 1998, când prin hotîrârea Consiliului Județean Bacău, nr. 43 din 30 iulie, trece în subordinea Primăriei Onești.

        Începând cu luna mai a anului 2008, Muzeul Municipal de Istorie  funcționează în sediul din strada Republicii nr.45 A.

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: ÎnchisFiliala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente