MISIUNE, VIZIUNE, OBIECTIVE

Home / DESPRE NOI / MISIUNE, VIZIUNE, OBIECTIVE

 

MISIUNE

Aşezând nevoile utilizatorilor în centrul preocupărilor sale, Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” îşi îndreaptă eforturile spre asigurarea celor mai performante servicii de formare şi informare a membrilor comunităţii, asigurându-le accesul liber şi nediscriminatoriu la resursele proprii şi externe, tradiţionale şi electronice. Biblioteca facilitează oricărui membru al comunităţii posibilitatea evolutiei personale în cele mai diverse direcţii, punându-i în valoare creativitatea, spiritul de iniţiativă, aptitudinile civice şi sociale. Biblioteca promovează memoria culturală locală şi susţine valorile locale autentice, care dau Oneştiului unicitate şi identitate.

 

VIZIUNE

Ca instituţie cu impact cultural major pentru întreaga Vale a Trotuşului, Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” va facilita dezvoltarea comunităţii, racordând polul spiritual oneştean cu mediul informaţional din ţară şi din întreaga lume. Biblioteca va contribui, prin proiecte şi activităţi susţinute de baze de date şi cunoştinţe prelucrate şi organizate ştiinţific, în special la educaţia tinerei generaţii, dar şi la educaţia adulţilor, prin programe de învăţare pe tot parcursul vieţii. Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” trebuie să devină un loc deschis experienţelor culturale de calitate, în care oneştenii vor găsi mereu un spaţiu de comunicare şi socializare, oportunităţi de exprimare personală şi de concretizare a iniţiativelor pro-comunitare.

 

OBIECTIVE

 • Satisfacerea nevoilor de documentare, lectură, educaţie şi recreere ale utilizatorilor, într-un
  mediu primitor, prietenos şi stimulativ;
 •  Constituirea, completarea, organizarea, prelucrarea şi conservarea colecţiilor bibliotecii,
  atât tradiţionle, cât şi electronice, pentru ca informaţia conţinută să fie uşor de regăsit şi
  accesibilă oricărui utilizator, în mod neîngrădit;
 • Desfăşurarea unor proiecte care să asigure tuturor membrilor comunităţii accesul la
  evenimente culturale de calitate, în organizare proprie sau în parteneriat cu celelalte
  instituţii de cultură şi educaţie din municipiu;
 • Dezvoltarea creativităţii şi talentului oamenilor locului, prin organizarea de evenimente
  precum: expoziţii, workshop-uri, lansări de carte, sesiuni de comunicări, concursuri de
  profil etc;
 • Promovarea valorilor şi istoriei culturale locale şi naţionale;
 • Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor la informaţia disponibilă în
  mediul on-line;
 • Perfecţionarea continuă a personalului bibliotecii, pentru a deveni un intermediar
  competent între utilizator şi resursele pe care biblioteca este capabilă să le pună la
  dispoziţie;
Ionuț Tenie, director Direcția de Cultură și Tineret
Ionuț Tenie, director Direcția de Cultură și Tineret

Dragi noștrii, cu bucurie și mândrie lansam acest site pe care ni-l dorim unul funcțional, accesibil și o sursă inepuizabilă de informații. Acest website vizează creșterea gradului de acces la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural. De asemenea, ne dorim ca prin intermediul acestei platforme activitățile culturale să aibă un impact mai mare, iar de proiectele noastre culturale să beneficieze un număr cât mai mare de persoane.

Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” Onești, în ultimii 19 ani a evoluat de la nivelul de bibliotecă tradiţională, caracterizată prin organizarea spaţială, colecţii şi  împrumut de publicaţii la domiciliu și prin săli de lectură, la nivelul de CENTRU CULTURAL ZONAL, în care, pe lângă serviciile tradiţionale, se adaugă acele servicii ce au la bază tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, serviciile de informare şi folosirea bibliotecii de la distanţă, dar și realizarea a numeroase evenimente culturale și artistice pentru comunitatea din Onești și nu numai.

În speranța că navigând prin paginile site-ului nostru veți descoperi lucruri interesante și veți participa la evenimentele pe care Biblioteca le pregătește în perioada următoare, vă invit să vă adăugați la Favorite noua noastră adresă web: www.bibliotecaonesti.ro