Image Alt

Știți cine a fost Ioana R. Rosetti și ce rol a jucat în istoria noastră locală?

Știți cine a fost Ioana R. Rosetti și ce rol a jucat în istoria noastră locală?

Continuăm astăzi să vă spunem povești adevărate din neamul Rosetteștilor.

Așa cum deja știți, Radu Rosetti a avut împreună cu soția sa, Smaranda (Emma) Bogdan, 4 copii: Radu (istoric, general), Henri (licențiat în drept), Eugeniu (ziarist, călător pasionat) și Magdalena (căsătorită Beldiman). Astăzi ne vom opri însă la nora lui Radu Rosetti, Ioana  Rosetti – soția generalului Radu R. Rosetti.

O dare de seamă din 1933 ne spune că „Doamna Ioana R. Rosetti a clădit și întreținut înainte de anul 1907 un dispensar, în satul Brusturoasa, unde consultațiunile se dădeau de un subchirurg. Întreținerea dispensarului, plata personalului și a medicamentelor se făceau de Doamna Rosetti.”

Ioana R. Rosetti (născută Știrbei) era nepoata ultimului domn al Țării Românești, Barbu Dimitrie Știrbei (1849-1856). De altfel și Radu R. Rosetti era strănepot al ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alecu Ghica (1849-1856), „dar niciodată nu a făcut caz de această ascendență a sa sau a soției, mai mult se amuza de „prințomania” multor descendenți direcți și colaterali de domnitori.”

Pe lângă acest dispensar pe care l-a înființat, Ioana R. Rosetti a sprijinit cu tot sufletul Școala Primară din Brusturoasa care luase ființă în anul 1864. La acea vreme, școala avea două clase: „Într-una din camere se țineau cursurile, iar cealaltă servea ca locuință pentru învățător”. Școala a suferit de-a lungul vremii modificări, îndeplinind treptat cerințele unei școli „după modelul dat de Casa Școalelor”.

Însuși Radu R. Rosetti a dăruit școlii „un bogat material didactic și frumoase rafturi, lucrate în lemn de stejar și ulm.” În semn de recunoștință, locuitorii comunei Brusturoasa au numit școala din comună „Ioana R. Rosetti”. Școala cunoaște de-a lungul vremii o frumoasă evoluție. De pildă, în 1933 se desfășoară la Școala Primară „Ioana R. Rosetti” Cercul Cultural Regional. Biblioteca noastră deține, cu privire la acest fapt, o fotografie alb-negru a cărei imagine îl cuprinde pe generalul Radu R. Rosetti. Mărturie despre această școală care poartă numele soției generalului Radu R. Rosetti stă și monografia Școalei Primare „Ioana R. Rosetti” (născută Știrbei) din comuna Brusturoasa, județul Bacău, scrisă de Alexandru Bălăuță, document pe care îl puteți consulta la Sala de lectură adulți a bibliotecii noastre.

Ceea ce v-am relatat este doar un mic episod din ceea ce neamul Rosetteștilor a lăsat pentru posteritate, iar Ioana R. Rosetti „generoasă din fire și din convingere, cu gusturi simple, repulsie pentru aparențe și pentru tot ce era snobism sau parvenitism, cu o vădită antipatie pentru risipă” nu putea să rămână în istoria noastră locală decât prin fapte asemenea caracterului ei deosebit.

Până la o nouă întâlnire cu rubrica „Știați că…?”, rămâneți sănătoși și curioși să descoperiți lumea și tainele ei.

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: ÎnchisFiliala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente