Image Alt

1 DECEMBRIE 1918

1 DECEMBRIE 1918

Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918, constituie o victorie istorică a mișcării de eliberare națională a poporului român.

La sfârșitul lunii noiembrie 1918, guvernul ungar a adresat națiunilor nemaghiare o proclamație în care le ruga ,, să facă bine să rămâie cu Ungaria, că o să le meargă bine de aici încolo.

Planul desfășurării concrete a adunării de la Alba-Iulia, inițiat și aprobat de Consiliul național central, a fost în amănunțime pregătit de dr. I.C.Pop împreună cu căpt. Fl. Medrea; ultimul încă de la 15 noiembrie 1918 ,,a început luarea măsurilor în vederea ținerii Adunării naționale’’. El cuprindea organizarea propagandei, asigurarea circulației, încartiruirea, alimentarea, ordinea și siguranța însăși a adunării naționale. Propaganda a fost încredințată lui I.C.Pop, iar încartiruirea și siguranța maselor populare participante a fost asigurată pe tot teritoriul județului Alba.

Au fost instituite gărzi militare române în toate gările, s-a asigurat linia ferată, podurile, tunelele și șoselele din punctele principale. În acest scop au fost concentrați aprox. 3000 de soldați de pe teritoriul județului Alba, la care s-au mai adăugat și formațiunile militare din alte județe.

La 27 noiembrie 1918, la Alba-Iulia, soseau neîntrerupt delegații la Marea Adunare. Trenurile erau împodobite cu mlădițe verzi de brad și cu drapele naționale, iar cântecele patriotice: Deșteaptă-te române! Pe-al nostru steag e scris unire, Trecem batalioane, Hai să dăm mînă cu mînă etc. nu conteneau.

La Alba-Iulia au sosit 1228 de delegați aleși atât în circumscripțiile electorale din toate județele Transilvaniei, cât și delegați ai tuturor organizațiilor politice, economice, culturale, religioase, militare și sportive românești de pe întreg teritoriul Transilvaniei. Erau prezenți numeroși oameni politici, fruntași ai mișcării naționale, ca George Pop de Băsești, Ștefan Cicio Pop, Vasile Goldiș, Iuliu Maniu, Alex.Vaida-Voievod, Aurel Lazăr, Ioan Suciu precum și mulți intelectuali cu vederi înaintate ca dr. Petru Groza, Emil Petrovici, Ioan Vidu, Emil Bologa. De asemenea au fost prezenți 150 de delegați ai social-democrației, reprezentând peste 70.000 de muncitori organizați. Printre aceștia erau Ion Flueraș Ioan Mihuț, Emil Isac, Iosif Jumanca, Zaharia Pop etc. Din zecile de orașe și miile de sate, în ciuda tuturor greutăților, au venit un număr de peste 100.000 de oameni, să participe și să hotărască Unirea Transilvaniei cu România.

Comitetul de organizare a stabilit programul Marii Adunări naționale care cuprindea: la ora 7 dimineața serviciul divin, celebrat de cele două biserici românești, greco-ortox. și greco-cat., de către toți preoții bisericilor naționale; la

ora 10, deschiderea Marii Adunări naționale, în sala de festivități a cazinoului din Cetate; citirea proiectului de hotărâre, redactat de Comitetul național român.

În timp ce mulțimea din părțile Transilvaniei se revărsa spre Alba-Iulia, Consiliul național român central, s-a întrunit la 17-30 noiembrie în ședință preliminară, pentru a definitiva proiectul Declarației.

În ziua de 25 noiembrie 1918, reprezentantul socialiștilor români Ion Flueraș, a dat în Consiliul național român central o declarație limpede, despre prerogativele clasei muncitoare a românilor, despre garantele pe care le cer în noul stat român:

,, 1.Muncitorilor din industrie, le va asigura toate acele drepturi și avantagii de care se bucură muncitorimea în toate țările dezvoltate din punct de vedere industrial ale Occidentului;

2. Consiliul național român garantează deplina libertate a presei, dreptul de asociere și de întrunire și libera propagandă a oricăror idei’’.

Problemele care au stârnit cele mai vii discuții în ședința de la Alba-Iulia din 30 noiembrie, au fost cele legate de prevederile sociale. Luînd cuvîntul în numele socialiștilor români, Ioan Mihuț combate tendința acelora care voiau să ignore revendicările sociale cerute de masele populare.

La 1 decembrie 1918, Adunarea constituantă a românilor a hotărât în unanimitate, Unirea Transilvaniei cu România. Factorul hotărâtor care a dus la realizarea unirii Transilvaniei cu România a fost lupta activă a muncitorilor, țăranilor și cărturarilor.

În declarația adoptată în afara acestui important obiectiv esențial, s-au prevăzut și o serie de stipulații pe linia revendicărilor burghezo-democratice, ca înfăptuirea reformei agrare radicale, vot universal, egala îndreptățire și deplina libertate a tuturor cetățenilor, drepturi și avantaje pentru muncitorime etc. Primirea cu mare entuziasm a hotarârii de către cei peste 100.000 de români veniți la Alba-Iulia din toate colțurile Transilvaniei, confirmă încă odată, semnificația istorică a mărețului act de unire a lor cu România.

Rod al luptei revoluționare a maselor populare de pe întreg teritoriul țării,a întregului popor român, desăvârșirea statului național român, a constituit un eveniment de o uriașă însemnătate.

Unirea nu s-a pronunțat numai la Alba-Iulia. Populația rămasă acasă, care n-a putut merge în cetatea lui Horia, trăia din plin marea sărbătoare. N-a fost localitate, centru de plasă, comună, sat ori cătun în care la orele 10 pe 1 decembrie, clopotele să nu fi anunțat începutul Adunării de la Alba-Iulia.

Țăranii adunați în școală, în biserică, ori sub cerul liber, ascultau cu ochii înlăcrimați și cu bucuria în inimi, cuvântările inspirate ale modeștilor dascăli sau preoți. Serbările se terminau cu urale și cu reînnoirea jurământului pe tricolorul național. Aceste serbări fără fast, modeste, dar de o înălțătoare măreție, reprezintă o puternică mărturie că alături de votul delegaților trimiși la Alba-Iulia, pecetluia la 1 decembrie Unirea Transilvaniei cu România.

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: Închis Filiala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente