Image Alt

Conjuncția

Conjuncția

În articolul de astăzi destinat gramaticii vorbim despre conjuncție, partea de vorbire neflexibilă și invariabilă, indiferent de context. Ca și prepozițiile, au rolul de unealtă gramaticală. Conjuncția leagă în frază două propoziții sau în propoziție două cuvinte cu aceeași funcție sintactică (subiecte, nume predicative, atribute, complemente).

După natura relației pe care o exprimă există conjuncții coordonatoare și subordonatoare.

Cele coordonatoare sunt:

 • copulative: și, precum și, nici, iar;
 • disjunctive: ori, sau, fie;
 • adversative: dar, însă, iar, ci
 • conclusive: deci, așadar, prin urmare, de aceea.

Conjuncțiile subordonatoare exprimă relații de subordonare a unor propoziții față de un termen regent. Această categorie se poate subdiviza:

 • conjuncții și locuțiuni conjucționale specializate, utilizate pentru a introduce propoziții de un anumit tip.
 • temporale: până să, înainte să, până când, imediat.
 • modale: după cum, de cum, ca și cum, ca și când, de parcă.
 • cauzale: căci, fiindcă, deoarece, întrucât.
 • condiționale: în caz că.
 • finale: pentru ca să.
 • concesive: deși, măcar dacă, măcar de, măcar să.
 • consecutive: încât.

Conjuncțiile pot fi clasificate și după structură. Astfel, există conjuncții simple (ca, ci, dar, iar, dacă, deoarece, deși, încât, fiindcă) și conjuncții compuse, alcătuite din două sau mai multe elemente conjuncționale (ca să, fără să, precum că, chit că).

În structura locuțiunilor conjucționale este obligatorie prezența unui element conjuncțional care, de obicei, ocupă ultimul loc al grupului de cuvinte:

 • locuțiuni terminate în conjuncție: din cauză că, din pricină că, pe lângă că, pentru că, pentru ca să.
 • locuțiuni terminate în adverbe relative: în vreme cât, în timp cât, acolo unde, atunci când, de unde, până unde, față de cum.
 • locuțiuni terminate în pronume relative: de vreme ce, pe măsură ce, de îndată ce, numai ce, până ce, după ce.
 • locuțiuni alcătuite din două elemente conjucționale: după ce că, ca și cum, ca și când, până când să.

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: Închis Filiala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente