Image Alt

Despre prepoziție + răspunsurile de la exercițiul de gramatică din articolul trecut

Despre prepoziție + răspunsurile de la exercițiul de gramatică din articolul trecut

Săptămâna trecuta am vorbit despre articol și pentru a înțelege mai bine această parte de vorbire, v-am propus un exercițiu.

Alegeți forma corecta a articolului posesiv și introduceți-o în locul spațiului punctat:

Un gând …. fetei, o dorință …. tatei, niște propuneri …. mele au determinat-o să se înscrie la concursul de interpretare. Emoția și încrederea au fost soli …. lungii așteptări.

Iată și răspunsurile: Un gând al fetei, o dorință a tatei, niște propuneri ale mele au determinat-o să se înscrie la concursul de interpretare. Emoția și încrederea au fost soli ai lungii așteptări.

Mai departe vorbim de prepoziție, care este partea neflexibilă de vorbire ce ajută la exprimarea raporturilor dintre părțile unei propoziții. Prepozițiile au rolul unor cuvinte auxiliare sau instrumente gramaticale, fără posibilitatea de a avea o funcție sintactică.

Prepoziția leagă atributele și complementele de cuvintele pe care le determină.

Atributul determină un substantin, pronume și numeral, iar complementul determină un verb, un adjectiv, un adverb, o interjecție.

Prepozițiile pot fi clasificate după structură: prepoziții propriu-zise și locuțiuni prepoziționale. 

Prepozițiile propriu-zise pot fi simple sau compuse.

De, în la, peste, din, printre, asupra, până sunt prepoziții simple.

De la, pe la, de pe, de către, fără de, de pe lângă sunt prepoziții compuse.

Locuțiunile prepoziționale conțin, de obicei, un substantiv sau un adverb precedate sau urmate de o prepoziție propriu-zisă.

În fața, în urma, în spatele, cu privire la, peste drum de – sunt locuțiuni de origine substantivală.

Înainte de, de-a lungul, de-a latul, din fundul, înainte de, afară de – sunt locuțiuni de origine adverbială. 

Prepozițiile: asupra, contra, deasupra, împotriva, înaintea, înapoia, dedesubtul, îndărătul, cer cazul Genitiv. (El a înotat contra curentului timp de vreo două ore.)

Locuțiuniel prepoziționale: în mijlocul, în privința, în spatele, în josul, în susul, în fruntea, în jurul, cer cazul Genitiv. (În jurul blocului sunt mulți arbori.)

Aidoma, conform, contrar, datorită, grație, potrivit, mulțumită sunt prepoziții specifice cazului dativ.

Prepozițiile și locuțiunile prepoziționale se analizează împreună cu atributele sau complementele pe care le leagă, pentru că nu au funcții sintactice proprii.

Atenție!

Se scriu într-un singur cuvânt prepozițiile: despre, dinspre, înspre.

Prepoziția cu poate să piardă, uneori, vocala U înaintea articolului sau numeralului un o, scriindu-se cu cratimă: L-a răsplătit c-o sărutare.

Prepoziția la rămâne identică în relație cu un atribut sau un complement, dar se scrie cu cratimă în relația cu un verb la perfectul compus, ea reprezentând forma neaccentuată a pronumelui personal în acuzativ: L-a certat tata.

Iar exercițiu din acest articol este acesta:

Subliniați prepozițiile din enunțul:

Șuierături de locomotive, zăngănituri de fier, aburi care țâșnesc din guri ascunse, namile cu brațe lungi care ridică un vagon în sus, toate formează simfonia metalică la uzinele Reșița.

Succes!

Săptămâna viitoare vorbim despre conjuncție.

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: ÎnchisFiliala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente