Image Alt

Afișul românesc

Afișul românesc

Dacă sunteți pasionați de publicitate, în toate formele ei, atunci acest articol este pentru voi. În rafturile bibliotecii noastre găsiți o carte care aduce în atenție afișul, care dinamizează și marchează spațiul citadin, colorează și însuflețește spectacolul străzii.

 

Carte prezintă istoria afișului, cum a apărut afișul modern, afișul contemporan și cum s-a conturat școala afișului românesc. Veți găsi și modele de afiș ale artiștilor români. Adevărată artă, în care talentul s-a împletit cu imaginația. Câteva dintre aceste modele le puteți descoperi în galeria foto de mai jos.

Cele mai vechi modalități de anunț public folosit în țara noastră sunt considerate inscripțiile pe piatră de pe frontispiciile bisericilor, care consemnau numele ctitorilor și unele evenimente istorice. Prin veacul al XVII-lea erau foile volante folosite cu scop legislativ și adminstrativ la curțile domnești din Moldova și Muntenia. În secolul următor încep să apară și foi volante cu caracter popular.

Abia către mijlocul secolului trecut se conturează unele forme incipiente de afiș informativ și reclamă publicitară.

Litografiile cu text explicativ marchează mai clar tendința spre afișul ilustrat modern.

Unul dintre cele mai vechi afișe de teatru este păstrat astăzi în biblioteca muzeului Brukental. A fost editat în anul 1794 la Sibiu pentru spectacolul ”Tăranul cinstit” și  a fost realizat în stilul specific epocii.

Dezvoltarea tiparului și a editurilor, către sfârșitul veacului trecut, favorizează înmulțirea publicațiilor și a cărții românești, nu numai în Capitală ci și în diverse centre din provincie; de exemplu la Iași funcționau 10 tipografii.

Perioada interbelică se înscrie ca o etapă importantă în evoluția și afirmarea afișului modern românesc. Afișul capătă o arie mai largă de manifestare, pe lângă reclame comerciale sau de librărie apar mai frecvent afișe pentru târguri, expoziții, sport, presă, teatru, unele acțiuni sociale și politice. În mod deosebit se remarcă afișul turistic.

Afișul românesc își face treptat făgaș în rândul artelor. Pe lângă o frecvență sporită în publicitate sau încercări de organizare a unor studio-uri de reclamă și afiș cum a fost ”Arta străzi”, primul atelier de acest fel din țară noastră inițiat de Petre Grant și Gh. Șerban în 1926.

Graficieni publicitari din Sibiu, Cluj, Oradea, Brașov sau Timișoara au început să fie solicitați de firme comerciale locale pentru afișe.

Printre autorii de afișe comerciale mai putem aminti pe Maria Dumbravă, Lili Pancu, Florica Cordescu, Lita Botez, Ion Gesticone și Ion Anestin.

Frumusețile naturii și ale peisajului românesc, localitățile balneare și climaterice de la munte și mare, bisericile din nordul Moldovei sunt subiecte de afiș turistic.

În anii revoluției populare, cât și în perioada de început a construcției socialiste, afișul se integrează în programul unor vaste campanii social-politice și cultural-educative. Mijloc excelent de agitație vizuală, formă directă și combativă a graficii, afișul găsește acum largi posibilități de manifestare. O altă categorie de afișe care dobândește o pondere însemnată sunt cele festive, jubiliare, destinate unor sărbători naționale, unor evenimente muncitorești interne și internaționale, festivaluri mondiale ale tineretului și studenților sau zilei internaționale a copilului.

Artă a marelui peisaj urban, afișul inserează cele mai importante cuceriri ale tuturor genurilor plasticii moderne, fiind, într-un fel, cheia relației artei cu publicul. Afișul se remarcă prin forța lui de expresie și capacitatea de a crea stări de surpriză, de șoc optic, atrăgând atenția cititorului.

Sperăm ca după acest articol să priviți cu alți ochi afișele publicitare de pe stradă și din ziare. Ele arată felul în care publicitatea, arta stradală, creativitatea au evoluat, s-au schimbat de-a lungul timpului.

Tot pe site-ul nostru găsiți un articol cu galerie foto despre publicitatea de-a lungul vremii, așa cum am găsit-o ilustrată în periodicele vechi din biblioteca noastră.

 

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: ÎnchisFiliala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente