Subiectul

Subiectul

Probabil ați auzit vorbindu-se de părți de propoziție și de părți de vorbire în gramatică. În următoarele articole o să le explicăm pe fiecare.

Începem cu părțile de propoziție. Ele sunt patru. Principale și secundare.

Părțile principale de propoziție sunt: subiectul și predicatul.

Părțile secundare de propoziție sunt atributul și complementul.

Și începem cu subiectul, partea principală de propoziție despre care se spune ceva cu ajutorul unui predicat. El arată: cine face acțiunea, asupra cui se răsfrânge acțiunea, cine are caracteristica exprimată de numele predicativ al unui predicat nominal.

Subiectul răspunde la una din întrebările: cine? ce? despre cine se vorbește?

Subiectul poate fi exprimat sau neexprimat.

Subiectul neexprimat este de mai multe feluri:

subiect inclus (în persoana verbului): Mergem la mare? (Noi)

subiect subînțeles (împrumutat din propoziția precedentă): Băiatul se ridică și pleacă.

subiect nedeterminat: Se vede? Se aude?

Din punct de vedere al numărului elementelor lexicale prin care se exprimă, subiectul poate fi simplu sau multiplu.

Maria s-a supărat. (cine s-a supărat? – Maria- subiect simplu)

Dana, Maria și Mihai s-au supărat. (cine s-au supărat? – Dana, Maria și Mihai – subiect multiplu)

Când subiectul gramatical nu este și autorul acțiunii, el se numește subiect logic. (Mi-e foame)

Fie că este antepus față de predicat, fie că ocupă locul următor față de acesta într-o proproziție, subiectul nu se desparte de predicat prin virgulă.

Și despre predicat o să vorbim în articolul următor. Să folosiți în propoziții inspirate subiectul. 🙂

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.