Image Alt

Cărți cu referire la Onești: ”Valea Trotuşului – toponimie şi istorie”

Cărți cu referire la Onești: ”Valea Trotuşului – toponimie şi istorie”

Scriitorul oneştean Ştefan Epure  publică această carte în anul 2004, la Editura Vasiliana ’98 din Iaşi, din dorinţa de a pune în valoare materialul topic din zona Oneşti Borzeşti și de a face cunoscute meleagurile natale, printr-o analiză ştiinţifică care să contribuie la cunoaşterea istoriei, geografiei şi graiului din Valea Trotuşului.

Cartea are 195 de pagini structurate în zece capitole şi o anexă în care autorul ne prezintă sub forma unor  fotografii color, câteva din cele mai importante edificii, cu imagini din Oneşti şi împrejmuiri şi 3 hărţi ale judeţului Bacău din care una: – Harta Plăşii Oituz- (fotocopie după „ Atlasul judeţelor României” de gen. C. Teodorescu, Braşov, 1929)

Lucrarea cuprinde o parte teoretică, interpretativă şi o alta care grupează, sub forma unui minidicţionar toponimic, cele 1036 toponime în ordine alfabetică, cu date istorice unde este cazul şi cu etimologia acceptată pe baza dicţionarelor curente ale limbii noastre.

Autorul dezvoltă (cap. IV) noțiuni despre un domeniu interdisciplinar: toponimia, ca ramură a lingvisticii care se ocupă cu studiul numelor proprii de locuri și legătura cu o altă disciplină importantă în studierea limbii române: onomastica (definită ca disciplina care studiază numele proprii dintr-o limbă). Principalele ramuri ale onomasticii sunt: toponimia şi antroponimia.

Antroponimia se ocupă cu studiul numelor de persoane ( nume, prenume, porecle, supranume) iar toponimia se ocupă cu studiul numelor proprii de locuri geografice şi cuprinde: nume de ape (hidronime), nume de munţi (oronime), nume de aşezări (oiconime), nume de căi de comunicaţie (hodonime), nume de regiuni (coronime), nume de localităţi (socionime).

Date importante despre Oneşti, și despre numele localității (potrivit tradiţiei, numele localităţii Oneşti ar proveni de la Oana, fiica lui Ştefan cel Mare) aflăm din capitolul şase, pagina 51, unde sunt prezentate coordonatele geografice, date istorice de atestare a localităţii, date economice, culturale turistice, distractiv- artistice şi personalităţile cele mai de seamă născute la Oneşti.

Având valoarea unui îndrumar, este destinat în primul rând profesorilor, cercetătorilor, preoţilor dar şi tuturor celor preocupaţi de trecutul istoric românesc specific Văii Trotuşului. Lucrarea a fost concepută pe baza unor principii ştiinţifice în studiul numelor de locuri, având ca suport un bogat şi variat material faptic, adunat din zona Oneştiului, din documente istorice şi din arhive.

 

Program cu publicul Sediul central: Secțiile de împrumut și salile de lectură: Luni-Vineri – 9-17 Secția de Internet: Luni-Vineri: 8-16 Ludoteca: Luni-Vineri: 10-17 Sâmbăta și Duminica: ÎnchisFiliala „Cosânzeana”: Luni-Vineri: 8-16 Sâmbăta și Duminica: Închis

Sediul central: B-dul Oituz 13A - Onești
Filiala Cosânzeana: B-dul Republicii 43 - Onești
(Parterul Școlii Gimnaziale George Călinescu, Corp B)

Telefoane:
Secretariat 0234 312202
Director 0234 324099
Filiala Cosânzeana 0234 317327

Persoane de contact
Ionuț Tenie - Director
Doina Bruma - Șef serviciu Relatii cu publicul, catalogare documente